Systém elektronických dražeb

Přihlášení:

 

Pokyny k čestnému prohlášení

Je třeba řádně (včas) dražebníkovi doručit čestné prohlášení (tj. s řádným uvedením identifikačních údajů účastníka a jeho souhlasné prohlášení o podmínkách účasti) o účasti v elektronické dražbě. Kdy čestné prohlášení je dražebníkem přijato okamžikem doručení čestného prohlášení dražebníkovi, jsou-li v ní řádně uvedeny všechny požadované údaje.

Čestné prohlášení stáhněte pomocí odkazu níže a zašlete dražebníkovi na adresu:

AUCREAL s.r.o.
Chmelova 357/2
500 03  Hradec Králové 

Dokument je ve formátu PDF, pokud máte problémy s otevřením, stahujte Adobe Reader .

 


Přiložené soubory