Systém elektronických dražeb

Přihlášení:

 

Uživatelská příručka - jak dražit

Registrace do systému

Odkaz na registrační formulář naleznete na hlavní straně, nebo klikněte zde. Po vyplnění všech registračních údajů a dokončení registrace je uživateli umožněno přihlášení do systému.

 

Zápis do seznamu účastníků dražby

V přehledu aktuálních dražeb lze procházet dostupné dražby a po zobrazení detailů dražby se k této dražbě lze přihlásit (viz.obrázek 1).


obrázek 1: zápis do seznamu účastníků dražby

 

Zápis k dražbě je možný pouze před zahájením dražby. Po kliknutí na tlačítko "Přihlásit" je uživatel seznámen s podmínkami pro účast v dražbě (viz. obrázek 2). Podrobně jsou všechny potřebné náležitosti popsané v sekci Podmínky účasti na dražbě


obrázek 2: podmínky zápisu do seznamu účastníků dražby

 

Po potvrzení tohoto dialogu následuje potvrzení o úspěšném přihlášení a je možné přejít do přehledu "moje dražby".

Menu "moje dražby" zobrazuje přehled dražeb a stav podmínek, které musí být pro účast v dražbě splněny.


obrázek 3: menu "moje dražby"

 

Po přihlášení do systému lze v tomto menu kontrolovat stav podmínek pro účast v dražbě, rychle přistupovat na detaily dražeb, nebo případně zobrazit pokyny ke splnění podmínek. Vizualizaci splněných podmínek ilustruje obrázek 4.


obrázek 4: vizualizace splněných podmínek

Účast v dražbě

Ve chvíli, kdy dražba započne, lze v případě splněných podmínek činit příhozy. Vyplněním sumy do pole pro příhoz (na obrázku 5) lze činit příhozy. Následuje souhrn informací o příhozu a po jeho potvrzení je příhoz fakticky učiněn.


obrázek 5: příhoz

Ukončení dražby

Draží se tak dlouho, dokud účastníci činí vyšší podání. Pokud nebude před stanoveným časem ukončení elektronické dražby, uvedeným v příslušné elektronické dražební vyhlášce po dobu tří minut učiněno vyšší podání, objeví se výzva „Poprvé pro účastníka dražby (označení identifikátoru účastníka dražby, který učinil nejvyšší podání)“.

Po další minutě, nebude-li opět učiněno vyšší podání, objeví se druhá výzva „Podruhé pro účastníka dražby (označení identifikátoru účastníka dražby, který učinil nejvyšší podání)“.

Po marném uplynutí další minuty se objeví výzva „Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem dražby (označení identifikátoru účastníka dražby, který učinil nejvyšší podání), udělím mu příklep“. Poté dojde k ukončení možnosti činit Podání v této dražbě, a účastníkovi s nejvyšším podáním bude udělen „Příklep“, což bude zaznamenáno i v systému elektronické dražby, a tomuto „Vydražiteli“ bude zaslán e-mail s oznámením o udělení Příklepu. Udělením příklepu je dražba ukončena.

Je-li v posledních 5 minutách před uplynutím doby, během které lze činit podání, učiněno podání účastníkem dražby, posouvá se čas pro příjem dalších podání o 5 minut od okamžiku posledního podání, a to i opakovaně.